phòng kinh doanh

  • Ms. Diệu: 0911.22.33.51
  • Mr. Tây: 0979.22.33.51
  • Mr. Sơn: 0356.678.392
  • Mr. Hậu: 0912.14.77.55

Bộ phận nhân sự

  • Ms. Loan: 0915.10.55.11
  • Ms. Thư: 0915.41.55.11
  • Mr. Chiến: 0911.76.77.11

hotline

  • Mr. Chiến: 0785.59.69.79
  • 0911.76.77.11
Call Now ButtonHotline